top of page

Processgrupp i Emotionell nykterhet

Just nu är det inga grupper aktiva. För privata sessioner kontakta lysa.galafres@gmail.com 

Gruppens syfte

är att stödja dig i din process

 till fördjupad emotionell nykterhet.

Vad är emotionell nykterhet?

Att känna det DU känner,

veta vad DU behöver och att kunna ta ansvar för dessa två. 

 Att växa upp under förhållanden som inte stödjer dessa naturliga beteenden leder ofta till känslomässig förvirring. Förhållandena kan ha varit sådana att du som barn inte fick möjlighet att utveckla ett intimt förhållande till vem du är. Det fanns inte plats, tid och trygghet för dig att känna dina känslor och uttrycka vad du behövde. En sådan miljö/ familj kan kalla dysfunktionell. 

När våra levnadsförhållanden som barn domineras av andra människors oförmåga att vara nära sina egna känslor så formas vi till att inte lyssna på oss själva och våra egna känslor. Vi lär oss lyssna mer till vad andra känner och behöver. Vi lär oss att det är viktigare vad andra tycker om oss än vad vi tycker själva. Vi blir lojala med andras känslor och till följd av det lär vi aldrig riktigt känna och förstå oss själva. 

Den dysfunktionella miljön/ familjen kan domineras av följande beteenden

  • Missbruk: alkohol, narkotika, medberoende, köpmissbruk, träning,  mat, sex, våld, makt/dominans

  • Perfektionism

  • Kriminalitet

  • Fanatism

  • Anorektiska beteende

  • Självskadebeteenden

  • Psykisk misshandel

  • Narcissism

Dessa beteenden/ missbruk är i grund och botten ett destruktivt sätt att fly från smärta och rädsla. De används för att ändra på, fly från, ljug om och förneka vad vi känner. Vi göra våld på våra egna känslor och vår innersta sanning. Vi gör det så att vi kan överleva smärtan och rädslan i stunden. Men missbruk är av sin natur tvångsmässigt. Det fortsätter att dominera våra liv som vuxna. Vi har överlevt det traumatiska och gömt våra upplevelser och känslor djupt i oss själva. Till åldern är vi vuxna men känslomässigt är vi mer trasiga och förvirrade än någonsin. Den emotionella förvirringen skapar stora problem i det vuxna livet då våra förträngda sår starkt präglar hur vi ser på livet, hur vi lever och agerar. 

Gruppen vänder sig till dig

Som antagligen redan slagit in på en väg till tillfrisknande. Kanske använder du något av självhjälpsrörelsens 12 stegs program eller någon annan form av behandling. I den här gruppen tar vi nästa steg för att se på våra känslomässiga bindningar. Kanske har du svårt att se var du slutar och andra börjar; hur du tar ansvar för dig själv och dina behov. Hur uttrycker du dina behov. Hur kontrollerar du andra och livet och hur tillåter du andra att göra intrång på ditt känslomässiga liv. Hur ser alla dina "borden" ut. Att arbeta i grupp med dessa frågeställningar och känslomässiga bindningar är mycket kraftfullt. 

 

Tillfrisknande

Gruppens principer och filosofi för tillfrisknande bygger på Addiktologi. "Addiktologi" är läran om bindningar. Vi kommer tittat på de "bindningar" eller relationer vi har till våra egna känslor och behov och vår syn på livet som vi fått med oss från vår uppväxt. Dessa bindningar eller relationer är en stor del av hur dina relationer till människor, upplevelser och saker skapas kontinuerligt. 

Addiktologi är starkt integrerat med 12 stegs filosofin/ Minnesotamodellen men även indisk vedisk-  och kinesisk filosofi eller urkundslära ligger till grund för Addiktologin.  

Grupprocessen innehåller  

Delning 

Fördjupande samtal

Hemuppgifter

Redovisning av hemuppgifter i gruppen

Vägledning

Spegling

Kortare föreläsningar/ genomgång av olika teman

Roterande ansvarsposter

Utforskande av andlighet 

Till sist

Det här är en öppen grupp det vill säga du kommer när du vill. 

Att arbeta med dynamiker som vi inpräntat i vårt beteende under

många år kräver engagemang och villighet. VILLIGHET FINNS I OSS ALLA

men ibland kan den vara gömd och glömd. Allting är möjligt när Du tar 

ansvar för ditt tillfrisknande.

If you don't like the way your walking, start paving another road.

Dolly Parton

bottom of page